Vekst i evighetsperspektivet

TESS-konsernet rapporterer om rekordhøy omsetning for 2022. Omsetningen økte fra 3.4 milliarder i 2021 til 4 milliarder i 2022. Konsernet opplever vekst i alle markedssegmenter, samt i konsernets internasjonale virksomhet. Konsernet økte driftsresultatet fra 287 millioner kroner i 2021 til 318 millioner kroner i 2022. Resultat før skatt endte på 309 millioner kroner i 2022, en økning fra 261 millioner i 2021.

Solid finansiell stilling og tilgjengelighet av varer

Konsernets solide finansielle stilling og positive utsikter er med på å sikre dagens arbeidsplasser og legger et solid fundament for videre vekst. TESS-konsernet opplever økt etterspørsel etter tjenester og produkter. Vi ser mulig­heter for organisk vekst i både Norge og utlandet, samt vekst gjennom oppkjøp. Som totalleverandør til on- og offshoreindustrien er TESS-konsernet i kontinuerlig utvikling og fortsetter å utvide varesortiment, tekniske tjenester og digitale løs­ninger tilpasset kundenes behov.




TESS har bygd et betydelig varelager de siste årene. Ved utgangen av 2022 var verdien av varelageret på 1.2 milliarder kroner. Dette gjør at konsernet har god tilgjengelighet av varer på lager og kort leveringstid til sine kunder.


Per oktober 2023 har TESS ansatt 140 nye medarbeidere, samtidig fortsetter vi rekrutteringen. Det er positivt at vi klarer å vokse samtidig som vi opprett­holder en sunn drift og et fornuftig driftsresultat. TESS står fjellstøtt, vi er en trygg arbeidsplass og ser for oss en fin vekst fremover, også i antall ansatte.