Økonomisk og samfunnsmessig bærekraft

TESS er solide, likvide, norske og eid av en stiftelse, noe som gir ekstra sikkerhet for kunder, ansatte og leverandører. Alt i et evighetsperspektiv. 


Vekst i evighetsperspektivet

TESS-konsernet rapporterer om rekordhøy omsetning for 2022. Omsetningen økte fra 3.4 milliarder i 2021 til 4 milliarder i 2022. Konsernet opplever vekst i alle markedssegmenter, samt i konsernets internasjonale virksomhet.

Konsernet økte driftsresultatet fra 287 millioner kroner i 2021 til 318 millioner kroner i 2022. Resultat før skatt endte på 309 millioner kroner i 2022, en økning fra 261 millioner i 2021.

Les mer

 
Les mer
Loading image...

Samfunnsansvar og -engasjement

Stiftelsen Erik Jølberg er majoritetseier i TESS, hvor formålet er å utøve et stabilt og langsiktig eierskap av TESS. Eierskapet bidrar til stabile arbeidsplasser over hele landet. Gjennom stiftelsen deles det ut inntil fem millioner til allmennyttige formål hvert år, som støtte til aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet. 

Les mer

 

 

 

Samfunnsregnskapet

TESS er et helnorsk selskap som betaler sine skatter og avgifter til beste for det norske samfunn.

I 2022 har TESS direkte og indirekte bidratt med: (2021 i parentes)

I tillegg kjøpte TESS varer og tjenester i Norge (husleie, frakt, datatjenester osv) for ca. 1,4 milliarder kroner (1,1 milliard).

Samfunnsregnskapet.png