Transport

Transport står for over 30 prosent av utslippene i Norge - derfor er klimavennlige transportløsninger et viktig satsingsområde for TESS. Gjennom en kvalifikasjonsprosess krever vi at våre transportører har et aktivt miljø- og klimafokus med systematisk, målrettet og målbart arbeid. Vår hovedsamarbeidspartner Bring innebærer at nærtransporten i stor grad skjer med nullutslippskjøretøy. 

Aktiviteter og tiltak 2023:

  • Ekstra score for nullutslippskjøretøy hos transportører

  • Samarbeid med lokale ordninger i  Trondheim og Bergen for redusert transport

  • Dialog med aktuelle virksomheter for å få økt andel av varetransport på jernbane og skip

  • Større varelager åpner for at en større del av varestrømmen kan kanaliseres via sentrallageret

 

Transport.png