Energibruk

TESS har iverksatt en rekke tiltak for å redusere vår energibruk og klimaavtrykk.

Dette inkluderer investering i mer energieffektive teknologier og utstyr, samt å redusere vårt strømforbruk gjennom mer bevisst bruk av lys og effektivisere elektriske apparater. Vi har også implementert en intern grønn strategi som fokuserer på å minimere vårt avtrykk gjennom reduksjon i energiforbruk, samt ved å velge mer miljøvennlige produkter.

 

Aktiviteter og tiltak i 2023: 

  • Kartlegge og overvåke forbruk i bygnings­massen, herunder:
    • Utbedring av energistyring
    • Utbedring av ventilasjon
    • Vurdering av solcelleanlegg på TESS-huset