Avfallshåndtering, resirkulering og gjenbruk

TESS har alltid vært opptatt av å redusere vår miljøpåvirkning og har klare mål når det gjelder å forbedre våre avfallshåndteringsprosesser. Vi jobber tett med leverandører og partnere for å finne mer bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Aktiviteter og tiltak 2023:

  • Streng avfallsplan som inkluderer mer omfattende resirkulering og gjenbruk av materialer

  • Utvidede miljøstasjoner som er tilpasset produksjonen og lageret 

  • Kildesorteringsstasjoner og merking kildebeholdere

  • Avtaler med avfallsselskap (lokalt)

  • Rapportere overemballering plast til ­leverandører

  • Gjenvinning og reparasjon av arbeidsklær

 

Kildesortering.png

 

Lavere forbruk, økt gjenbruk og resirkulering

SmartStore-app

TESS selger arbeidsklær, – verneutstyr og sko til alle segmenter og bransjer. Med SmartStore får kundene bedre kontroll på totalforbruket. I dag har vi nærmere
100 bedrifter i Norge som bruker SmartStore i det ­daglige, og som opplever store effektiviseringsgevinster, bedre kontroll og et lavere forbruk.

I appen er alle varene tilgjengelig, tilpasset kundens/­bedriftens behov. Det gir enkel kontroll på uttak av varer, og 100 prosent forutsigbarhet: TESS legger inn bedrift, medarbeidere og sum for det de skal handle for årlig. Dette gir også TESS forutsigbarhet slik at kunden alltid får varene raskt – og med akkurat samme leveringstid på alle varer - uansett behov, og volum. SmartStore er en enkel og effektiv løsning som reduserer forbruk, ­kostnader og lagerbehov, både for oss og for kundene.


Samarbeid om reparasjon, gjenbruk og resirkulering av arbeidstøy

Våren 2023 startet TESS et pilotprosjekt i samarbeid med Hæhre, Mascot og Mooving Mamas, som tilrette­legger for reparasjon, gjenbruk og resirkulering av arbeidstøy.

Fase I: Tilrettelegging for gjenbruk.
Fase II: Søm og reparasjon.
Fase III: Gjenvinning av tekstiler.

I første fase kan feilbestilt, ubrukt eller «nesten nytt» synlig­hetstøy leveres inn på anleggskontoret før de ­sendes til TESS Vikersund.

I fase to har vi blant andre Mooving Mamas med på laget, som vil ha ansvar for reparasjon av tøyet. Bedriften ­jobber for å inkludere og integrere innvandrerkvinner i norsk arbeidsliv. De skaper sosial verdi gjennom utvikling av mennesker, muligheter og kundeverdi gjennom å samskape redesignprodukter og tjenester innen søm.

Hæhre-ansatte vil etter hvert få mulighet for å kjøpe rene og gjenbrukte klær til 50 prosent rabattert poengsum.

Målet er deretter å utvide ordningen til å inkludere gjenvinning i fase tre.

 

Resirkulert - original - original