Klima og miljø

 

TESS skal vi gjøre det vi kan innenfor alle områder vi kan påvirke.

En sentral del av vårt arbeid for miljøet er å redusere klimagassutslipp og risiko for skade på miljø i hele verdikjeden.

En viktig del av dette er å ha gode rutiner for rapportering av CO2-utslipp i forbindelse med energibruk i bygninger, transport og produksjon. Videre skal vi ha gode rutiner for håndtering av avfall og resirkulering.

Se klimaregnskap 2023

TESS arbeider for å tilby bærekraftige løsninger og produkter som bidrar til å øke kundenes grønne konkurransekraft. Kvalitetsvarer fra kjente merkevareleverandører med minst mulig CO2- avtrykk prioriteres til enhver tid.

 

Har du spørsmål ta kontakt med:

Helge Guthormsen1.png

 

Helge Guthormsen
Leder for HMS-K og bærekraft

+47 481 36 739

helge.guthormsen@tess.no

Kontakt oss