Ubemannet bunkring

I samarbeid med ledende bransjeaktører innen olje- og offshore har TESS utviklet et konsept som muliggjør en fjernstyrt lasteslange mellom forsyningsfartøy og oljeplattformer. Løsningen legger til rette for ubemannede og lavbemannede installasjoner til havs.

Ved å overføre flere kjemikalier samtidig i én multi­line bundel fra en midtstilt posisjon på forsynings­fartøyet, oppnås en raskere og en mer stabil overføring - ­uavhengig av værforholdene. Løsningen muliggjør opptil 28 linjer i samme multibundel og leveres i lengder opp til 120 meter, slik at en supplybåt kan ligge på trygg avstand, selv i røff sjø.

 

Kjent teknologi i nye applikasjoner

TESS sin innovasjon er å bruke kjent teknologi i nye applikasjoner. Vår lange erfaring innen olje og gass gjør at vi med trygghet kan velge løsninger som er testet og egnet for dette krevende miljøet. Konseptet testes ut for bruk av Aker BP. Målet er å ta løsningen i bruk på ­Yggdrasil-feltet i 2027. Hovedplattformen skal være ­ubemannet i perioder.


Vellykket fullskalatest

I september 2022 ble fullskala-tester av dockingstasjon og multibundel gjennomført med gode resultater. ­Testingen viser at løsningen fungerer slik som planlagt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Betydelige miljø- og effektiviseringsgevinster

Ved å laste alle kjemikalier via en multibundle reduseres risiko for personer og miljø. Løsningen gir i tillegg be­tydelige tids- og kostnadsbesparelser sammenlignet med dagens bunkring. Ubemannet bunkring kan relativt enkelt installeres på eksisterende installasjoner.