Karbonfangstprosjekt Greensand

TESS Danmark/Nordsjøalliansen medvirker i prestisjeprosjektet Greensand i Danmark med mål om å transportere flytende CO2 til permanent lagring under havbunnen. Vår deltagelse i karbonfangstprosjektet øker erfaringen og engasjementet vårt mot bærekraft. Her høster TESS verdifull erfaring som vi vil dra nytte av fremover.

Målet med Project Greensand er å bidra til å etablere en verdikjede for transport og geologisk CO2-lagring offshore i Danmark innen utgangen av 2025. Prosjektet er nå i pilotfasen, fase 2. Den første CO2-en som skal lagres i Nordsjøen skal transporteres fra Antwerpen i Belgia til Nini-plattformen i Nordsjøen. Her sendes CO2 via eksisterende borrerigg, til sitt endelige mål i et sandsteinsreservoar 1800 meter under havbunnen, der det lagres permanent.

Leverer transportslanger

Slanger og slangekompetanse er en sentral del av prosjektet. TESS leverer transportslanger som skal frakte flytende CO2 i tanker fra skip og opp på borerigg, før den lagres på havbunnen.

Her tar TESS totalansvar, understøttet av leverandørapparatet vårt. TESS er teknisk leverandør av slangen, og trekker med oss produktutvikling og design i samarbeid med flere av våre anerkjente leverandører med stålslange via Trelleborg, ytterslange fra IVG, DDC og bruddkobling fra MannTek, flytelelementer fra Polyform.

Som alltid benytter vi hele nettverket vårt og setter sammen tverrfaglige kompetanseteam, som tilfører merverdi til produktleveransen. På dette prosjektet sparrer vi med leder for innovasjon på teknisk utvikling, og med vår ekspertise innen slangeproduksjon og stålslanger spesielt.

 

Greensand 7 - original Greensand 1 - original - original

 

Verdifull erfaring

Gjennom å delta i et tidligfaseprosjekt – eller pilotprosjekt som prosjekt Greensand, får TESS meget verdifullt informasjon som vi kan benytte i andre prosjekter. Verdien ligger ikke i ordren alene, men lærdommen vi får fra deltagelsen i prosjektet, både teknisk og kommersielt. Som en aktør med løsninger innenfor bærekraft, så vel som olje- og energi, er dette sentralt for TESS.

Vår deltagelse i prosjekt Greensand gir oss en god ­posisjon i et voksende marked. Det viser at TESS er ­innovative, fremoverlent og deltar på fremtidsrettede prosjekter med fokus på bærekraft, noe som potensielt kan åpne opp for vår deltagelse på karbonfangstprosjekt også på norsk sokkel.