Innovasjon og samarbeid

TESS bidrar til og deltar i miljøprosjekter på tvers av bransjer og landegrenser, med mål om å være en aktiv pådriver for en grønn omstilling og en bærekraftig fremtid. Vi tror på at innovasjon og samarbeid er essensielt for å lykkes, og vi er stolte over å kunne bidra til dette arbeidet gjennom våre tekniske løsninger, fagkompetanse og engasjement.

 

 

 
Loading image...

Leveranse av «remote spin-off» til SalMar

Ubemannet bunkring egner seg godt for havbruk til havs, hvor installasjonene er større og været røffere. Sommeren 2023 leverte TESS en tilpasset løsning til Ocean Farm 1 – verdens første offshore fish farm. 

Les mer

 

Ubemannet bunkring

I samarbeid med ledende bransjeaktører innen olje- og offshore har TESS utviklet et konsept som muliggjør en fjernstyrt lasteslange mellom forsyningsfartøy og oljeplattformer. Løsningen legger til rette for ubemannede og lavbemannede installasjoner til havs. 


Ved å laste alle kjemikalier via en multibundle reduseres risiko for personer og miljø. Løsningen gir i tillegg be­tydelige tids- og kostnadsbesparelser sammenlignet med dagens bunkring. 

Les mer

Loading image...
 
Loading image...

Karbonfangstprosjekt
Greensand

I samarbeid med ledende bransjeaktører innen olje- og offshore har TESS utviklet et konsept som muliggjør transport av flytende CO2. Målet med prosjektet er å bidra til å etablere en verdikjede for transport og geologisk CO2-lagring offshore i Danmark innen utgangen av 2025.

Slanger og slangekompetanse er en sentral del av prosjektet. TESS leverer transportslanger som skal frakte flytende CO2 i tanker fra skip og opp på borerigg, før den lagres på havbunnen.

Les mer

 

Vellykket leveranse til Andfjord Salmon

På Andøya har Andfjord Salmon gjennomført første år av oppdrett av matfisk på land. Det landbaserte anlegget har gjennomstrømning av rent og oksygenrikt Atlanterhavsvann, med optimal oppdrettstemperatur både sommer og vinter.

Les mer

Loading image...
 
Loading image...

Arctic Offshore Farming velger subsea merdeslanger fra TESS

Norway Royal Salmon og Arctic Offshore Farming har signert kontrakt med TESS om levering av slanger og kabler til nedsenkbare havmerder for oppdrett av laks til havs. Arctic Offshore Farming er et utviklingsprosjekt godkjent av Fiskeridirektoratet. 

Les mer