Energibesparelse

Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere vår energibruk og klimaavtrykk. Dette inkluderer investering i mer energieffektive teknologier og utstyr, samt å redusere vårt strømforbruk gjennom mer bevisst bruk av lys og effektivisere elektriske apparater. Vi har også implementert en intern grønn strategi som fokuserer på å minimere vårt avtrykk gjennom reduksjon i energiforbruk, samt ved å velge mer miljøvennlige produkter.