Scope 3

GHG-protokollen definerer indirekte utslipp som utslipp som ikke kommer fra utstyr som din virksomhet eier, men som dere fremdeles har en påvirkning på.

Oppstrømsutslipp omfatter produksjon og behandling av varer og tjenester som virksomheten kjøper fra andre, for eksempel flyreiser og transporttjenester.

Nedstrømsutslipp omhandler klimapåvirkning fra bruk og behandling av varer og tjenester som virksomheten tilbyr til andre, for eksempel strømforbruk fra varer vi selger, eller sluttbehandling av disse.

 

Arbeidet med Scope 3 er igangsatt, og rapporteringen vil gradvis utvides utover 2024 og videre inn i 2025, alt i henhold til oppsatt plan. Innen utgangen av 2025 vil data på alle disse elementene og del-elementene være innhentet og bli rapportert på. TESS har som høyeste prioritet å levere fullstendig klimarapport basert på GHG-protokollen i 2026.