Scope 2

Scope 2 er indirekte utslipp fra innkjøpt energi, og tallene i TESS kommer fra elektrisitet. Vi benytter lokasjonsbasert metode.

I 2024 vil vi også hente data fra fjernvarme (minimalt forbruk) og legge til i rapportene.

Grafene viser økning i utslipp fra 2021. Det skyldes 3 faktorer.

  1. Innhentet grunndata var ca. 25 - 30 % i 2021 og er ca. 98 % i 2023
  2. Volumøkning i omsetning og aktivitet, ca. 15% (5% pristillegg)
  3. Økning i CO2-ekvivalent (fra 11g - 19g), pga. mer import og eksport av elektrisitet.