Scope 1

Rapporten viser utslipp på ca. 1,62 tonn CO2-utslipp pr. dieselkjøretøy. Her kan det være storevariasjoner fra bil til bil.

Siste oversikt viser at TESS eier 191 dieselbiler, 48 el-biler og 4 bensinbiler.

De fleste TESS-eide el-biler blir ladet på TESS-lokasjon og rapporteres i Scope 2. Kjøp av strøm (2454 kwh.) viser utslipp på 0,046 tonn CO2 fordelt på 48 el-biler. Gjennomgang og analyse med hvert enkelt TESS-firma viser muligheter til å redusere utslipp. El-bil vil bli vurdert og prioritert ved nyanskaffelser i alle regioner.

Lav andel av bensinkjøp viser at bensindrevne biler er blitt erstattet med utslippsfrie kjøretøy. TESS kan tilby utslippsfrie leveranser gjennom å være nær kundene og transport med utslippsfrie kjøretøy. TESS har som mål å redusere utslipp og fotavtrykk til et absolutt minimum.